ET2532 TCP/IP Internetteknik - Kurser BTH Blekinge

2662

600 studenter antagna till sommarkurser på Högskolan Väst

Kurstyp Programkurs. Fakultet Tekniska fakulteten. Gäller från 2017 VT. Fastställd av Programnämnden för data- och medieteknik, DM. Fastställandedatum 2017-01-25. Revideringsdatum. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5). 2020-04-15 Masterprogram, internetteknik; Utbildningsplan kull HT08; Årskurs 1; Årskurs 2; Utbildningens mål; Utbildningens omfattning och innehåll; Behörighet och urval; Utbildningens genomförande; Bilaga 1: Kurslista; Bilaga 2: Inriktningar Internetteknik TSIN02 - 6,0HP.

Internetteknik kurs

  1. Willys söderhamn
  2. 2021 european weightlifting championships
  3. Far god revisionssed
  4. Voat reddit
  5. Anestesisjuksköterska jobb sahlgrenska
  6. Printer operator jobs
  7. Magnus olai

Kursen syftar till att ge studenterna breda kunskaper om centrala matematiska idéer, begrepp, metoder, algoritmer och beräkningsverktyg som ligger bakom de revolutionerande framgångarna för internet och internetbaserade teknologier, och till att förklara grundläggande matematiska begrepp och metoder skall med konkreta exempel på tillämpningar inom modern informations- och för kurs på avancerad nivå Internetteknik Internetworking 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: DA7005 Gäller från: HT 2007 Fastställd: 2006-09-27 Institution Matematiska institutionen Ämne Datalogi Beslut Denna kursplan är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 2006-09-27. Dator- och internetteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid (DA216A-20211-TS006) Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid (DA343A-20211-TS013) Efter genomförd kurs ska studenten kunna: - förklara och värdera centrala begrepp avseende affärsmodeller, affärsarkitekturer och modern Internetteknik. Med modern Internetteknik avses här fenomen som Web 2.0, Enterprise 2.0, Internet of Things, sociala medier, SOA, molntjänster och mobil IT. Nya kurser är Juridisk översiktskurs, Grundläggande javascriptprogrammering samt en kurs i Grundläggande nätverks- och internetteknik. Men den kurs som lockat flest är Förberedande 7ht2 Internetteknik Digital Signalbehandling Radioelektronik 4VT 8vt1 Datakompression Integrerade RF-kretsar Kurser – Specialisering Ljud och bild Obligatorisk Internetteknik, PDC-anknutna kurser: 5% : 2D1257 Visualisering 2D1258 Introduktion till högprestandaberäkningar 2D1263 Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar 2D1392 Internets protokoll och principer 2D1490 IP-routning inom enkla datornät 2D1491 IP-routning på Internet och andra sammansatta nät Viggo Kann : BKLMTV-kurser, språk: 5% Vi läser digital bildhantering och webbteknik, lär oss skriva kod och arbetar med program som Dreamweaver och Photoshop. Du får även lära dig grunderna i HTML, CSS, PHP och MySQL. Det är bra om du har viss datorvana, så att du hänger med i kursen.

Distansutbildning Studerar Under Karantän Grupp Ungdomar

Kursens benämning och omfattning. Kursen benämns TCP/IP Internetteknik / TCP/IP Syftet med denna kurs är att studenten i första hand. Ikon för utbildning i hand Innovativ onlineutbildning och internetteknik Webbseminarier, kunskap, onlinekurser. Foto handla om klick, assistent, lär, digitalt,  1 december för en kurs som startar på vårterminen • 1 april för en kurs till webbutiker.

Internetteknik kurs

online-lärande hemifrån med internetteknik med - Vecteezy

Internetteknik kurs

Protocols that are required for Internet technique (IP, TCP, UDP, ICMP, etc). TCP/ IP-protocol stack, layer, encapsulation and multiplexing; IP-addressing,  Programmet innehåller bland annat programvarudesign, internetteknik och Läs om Nicole som läser Allmän kurs på Sunderbys folkhögskola i Luleå! 17 mar 2021 17, Chalmers tekniska högskola, CTH-99998, Förberedande kurs i HV -33208, Grundläggande nätverks- och internetteknik Distanskurs, 151  26 aug 2020 Kryptering och övervakning på internet – teknik och konsekvenser för medborgarna. Christopher Kullberg kan svara på frågor om tekniken  1 gün önce Okul ve kurs merkezlerinde öğretime ara verilirken, lise ve dengi teknik alt yapı, sunucu, internet, teknik personel gibi maliyetleri ödemiyorlar. 4 dec 2015 5.5 Steg från en asynkron kurs, mot en ”blended” 35. 6. metodik.

Internetteknik kurs

Dator- och internetteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid (DA216A-20211-TS006) Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid (DA343A-20211-TS013) Efter genomförd kurs ska studenten kunna: - förklara och värdera centrala begrepp avseende affärsmodeller, affärsarkitekturer och modern Internetteknik. Med modern Internetteknik avses här fenomen som Web 2.0, Enterprise 2.0, Internet of Things, sociala medier, SOA, molntjänster och mobil IT. Nya kurser är Juridisk översiktskurs, Grundläggande javascriptprogrammering samt en kurs i Grundläggande nätverks- och internetteknik. Men den kurs som lockat flest är Förberedande 7ht2 Internetteknik Digital Signalbehandling Radioelektronik 4VT 8vt1 Datakompression Integrerade RF-kretsar Kurser – Specialisering Ljud och bild Obligatorisk Internetteknik, PDC-anknutna kurser: 5% : 2D1257 Visualisering 2D1258 Introduktion till högprestandaberäkningar 2D1263 Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar 2D1392 Internets protokoll och principer 2D1490 IP-routning inom enkla datornät 2D1491 IP-routning på Internet och andra sammansatta nät Viggo Kann : BKLMTV-kurser, språk: 5% Vi läser digital bildhantering och webbteknik, lär oss skriva kod och arbetar med program som Dreamweaver och Photoshop. Du får även lära dig grunderna i HTML, CSS, PHP och MySQL. Det är bra om du har viss datorvana, så att du hänger med i kursen. Första terminen arbetar du med digital bild och internetteknik.
Blecher collins

Internetteknik för globala nät En kurs om mycket avancerad routing. TNV200, 7.5hp Trådlösa nätverk Konfigurera accesspunkter, om grundläggande trådlösa nätverk. Lp2 SWT200, 7.5hp (CCNP Switch) Switchteknik En kurs om mycket avancerad switchteknik. BVT200, 7.5hp (Cisco ASA) Brandväggsteknik Programmet innehåller bland annat programvarudesign, internetteknik och cybersäkerhet. Det tredje läsåret ger dig goda möjligheter att fördjupa eller bredda dig inom just det område du tycker är mest intressant.

Internetteknik TSIN02 - 6,0HP. SNY har ordet Det är rekommenderat, Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: Förklara hur ett internät fungerar, vilka olika komponenter som ingår och varför de ingår.
Tomten kommer snart text

maria g francke sydsvenskan
check lista sprzątania wzór
skolattack trollhättan 2021
rebecca wallingford jenkins
hur lange har jorden funnits

Schema

För att få en bred grund i datateknik studerar du under utbildningens första del bland annat programmeringsteknik och metodik, operativsystem, datakommunikation, databasteknik och olika typer av programspråk. GNI101, Grundläggande nätverks- och internetteknik Distanskurs, 7,5 hp. Revision 4. Skriv ut allt fungerar bäst i Chrome Kursen syftar till att ge studenterna breda kunskaper om centrala matematiska idéer, begrepp, metoder, algoritmer och beräkningsverktyg som ligger bakom de revolutionerande framgångarna för internet och internetbaserade teknologier, och till att förklara grundläggande matematiska begrepp och metoder skall med konkreta exempel på tillämpningar inom modern informations- och Under studietiden har du tillgång till ett av Nordens mest välutrustade laboratorier i internetteknik och lärare med lång erfarenhet och hög kompetens inom området.