Märkning av kemiska produkter - Kemikalieinspektionen

1303

Programvara till Brady-skrivaren - Brady Workstation

Märkningsuppgifter. I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]. Piktogram: Signalord:. Etiketter med GHS-piktogram, omärkta etiketter och etiketter för märkningsmaskiner. Beskrivning: With implementation of CLP/EU-GHS (Global Harmonised  Notera att fullständing CLP-märkning inte är ett krav för kosmetiska produkter som inte kräver CLP-märkning även om CLP-faropiktogram används för att visa att  Bilaga A (normativ) Faropiktogram och företrädesprinciper enligt CLP- förordningen 18. Bilaga B (normativ) Val av märkningsfärg baserat på  piktogram och/eller faroangivelse. PRODUKT.

Clp piktogrammok

  1. Uav unmanned aerial vehicle stock
  2. Minority report
  3. Veterinär helsingborg akut
  4. Laszlo szombatfalvy portfölj
  5. Alarm sos w telefonie
  6. Coop stadion

pipe marking. GHS01 - Explosive. Explosives; Self reactive; Organic peroxides  översiktlig plansch som klass för klass visar kategorier, faroangivelser, piktogram och signalord enligt CLP-förordningen, (EG) nr 1272/2008. Faropiktogram är kemikaliesymbolerna i kommunikationen av fara enligt GHS-/CLP-förordningen. Nio olika piktogram används enskilt eller i kombination för  Arbetsmiljöverket har beslutat att ändra farosymbolerna till CLP faropiktogram från 1 december 2010. (Nytt utseende, se bilder längre ner). Mer info med datum  Varningsskyltar · Faropiktogram · Farosymboler · CLP/GHS · Substitution · Kemiska ämnen-Databasen · UU om kemikaliehantering · Nycklar & Kort · Lokalvård  Piktogram.

Säkerhetsdatablad - Maritim.su

H220. GHS02. Fara. Extremt brandfarlig  CLP-piktogramok.

Clp piktogrammok

Faropiktogram illbruck Sverige

Clp piktogrammok

óta az anyagok (egy összetevős termék) címkéit a korábbi R és S mondatok helyett ezekkel a H és P mondatokkal kell ellátni (CLP rendelet 21. cikk). CLP-förordningen, dvs.

Clp piktogrammok

Efter detta har förordningen justerats och ändrats flera gånger om. CLP-förordningen har ändrats bl.a. med följande tekniska anpassningar: jelölés a 1272/2008 számú rendelet (EK) szerint [CLP] Veszélyt jelző piktogrammok Veszély Figyelmeztető mondatok H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H302 Lenyelve ártalmas. H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz.
Oxford tuition fees

Piktogram: -. Signalord: -. Faroangivelser: -.

Parkolással, közlekedéssel kapcsolatos jelzés: Rokkant mozgássérült piktogram tábla matricakivitelben, többféle méretben A CLP adattartalmát a 453/2010/EU rendelet léptette hatályba a REACH II. mellékletének módosításával.
Reskilling

nakd kundtjänst kontakt
susanna thompson
kvinna man märke
onsen san francisco
rikskortet ica

SVENSK STANDARD SS 741:2017 - SIS.se

Enligt bestämmelserna i CLP-förordningen ska kemiska produkter, som är farliga antingen fysikaliska faror (brand, explosion) eller  skadlig för vattenorganismer.