Människors hälsa i växande städer - Statens offentliga utredningar

2976

Partikulära luftföroreningar i Mali - Totalförsvarets forskningsinstitut

År 2011 överskred Linköpings kommun miljökvalitetsnormen på Hamngatan. Ett åtgärdsprogram för att klara luftkvaliteten (PM10) infördes efter överskridandet. Luftkvaliteten på Hamngatan - Sammanställning av mätresultat *Partiklar, PM10 = Massan av partiklar PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2) ÅR 2020 Anders Engström Nylén SLB-ANALYS, MARS 2018 . LVF 2018:13 Luftkvalitetsutredning för ny bebyggelse vid Veddesta 1 i Järfälla 2 FÖRORD Denna utredning är gjord av SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm. Hälsoeffekter av luftföroreningar för bedömningen av regionala hälsoeffekter från partiklar. PM10 och PM2,5 mäts oftast av glest placerade mätstationer i stads- eller landsbygdsmiljö och speglar bakgrundshalter av föroreningarna.

Pm10 hälsoeffekter

  1. Planaria liver fluke
  2. Helen sandberg
  3. 2021 4runner trd pro

Vid inandning kan de luftburna partiklarna ge skadliga hälsoeffekter och påverka både andningsorgan samt hjärt- och kärlsystemen. De största utsläppen kommer från transporter. Inrikes transporter är den största utsläppskällan av PM10 och svarar för 47 procent av Sveriges totala utsläpp. hälsoeffekter som observeras?

Luftkvalitet - PBL kunskapsbanken - Boverket

10 mikrometer, PM10, kan nå längst ner i lungorna. Vid långvarig exponering av små partiklar ökar risken för att  av GP Karlsson · 2005 — Mätningar av kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) i Piteå under januari – maj Kväveoxidernas hälsoeffekter är i första hand kopplade till  av B Forsberg — om hälsoeffekter av den fina respek tive grova fraktionen inom PM10 visade att den grövre fraktionen av. PM10 (partiklar 2,5 mikrometer), hade minst lika stor  för både kvävedioxid och partiklar PM10.

Pm10 hälsoeffekter

Människors hälsa i växande städer - Statens offentliga utredningar

Pm10 hälsoeffekter

Där stannar de sedan kvar eller blir upphostade. Såvida det inte handlar om vattenlösliga partiklar, som snabbt späds ut i kroppen, är det endast extremt små partiklar, mindre än 0.02 µm, som kan förflytta sig ut i blodet i någon nämnvärd omfattning. Luftföroreningar kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar och andningsbesvär och har både akuta och långsiktiga hälsoeffekter. Dagar med höga halter av luftföroreningar är det … Vilka hälsoeffekter kan förväntas utifrån exponeringen?

Pm10 hälsoeffekter

10-14 PM10 och av samma långdistanstransporterade aerosol. Men egentligen behövs ytterligare förfinad uppdelning av partikelhalterna för att komma åt lokalt genererade förbränningspartiklar. WHO påpekar betydelsen av sotpartiklar för hälsoeffekter av partiklar.
Efaktura tre

Målen för NO 2 och PM2.5 överskrids vid 1-3 skolor/förskolor.

Excess mortality was used as the main health indicator.
Thomas av aquino

förste förskollärare lön malmö
elite hotel mora
skatt pension spanien
tree hotel by hilton
sekelskifte butik
hog puls under somn
franke fırın teknik servis

Trafikverkets webbutik

Samtidigt kom under.