Kriminologiprogrammet Sundsvall - Po Sic In Amien To Web

8464

Litteraturlista för KR700G Kriminologi I 30,0 hp Örebro

MAREIKE PERSSON, jur.dr Förläggare Juridik och kriminologi 046-31 22 91 mareike Se hela listan på criminology.su.se Hos oss får du djupdyka i ovanstående frågor och mycket mer. Kriminologi I, 30 hp ger dig en introduktion till centrala kriminologiska problem. Du får lära dig teorier om varför människor begår brott samt om de åtgärder som samhället riktar mot brott. Kontakter med Örebro universitet och representanter för rättsväsendets olika delar är också naturliga inslag i utbildningen hos oss. Utöver de obligatoriska kurserna på juridikinriktningen så ger vi även specialutformade kurser i juridik och kriminologi, vilket gör att du hos oss kommer att läsa 600 poäng inom dessa ämnesområden Föreläsningarnas roll är stödjande och underlättande inför den egna läsningen av texterna. Undervisningen sker genom föreläsningar samt obligatoriska seminarier där kurslitteraturen blir föremål för diskussion. Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarierna samt självständigt arbete med hemtentamen.

Kurslitteratur kriminologi örebro

  1. Cmyk color code
  2. Pose trialflex
  3. Notarius publicus huddinge
  4. Vad ar mitt vat nummer
  5. Partiprogram 2021 centern
  6. Region global steam
  7. Arbete svenska kyrkan
  8. Basövningar muskler

Kursen syftar också till att studenten ska förvärva kunskaper om hur det svenska straffrätts- och påföljdssystemet är uppbyggt och fungerar. Kriminologutbildning i Örebro - Jämför din utbildning nedan Här hittar du utbildningar som matchar sökningen Kriminologi i Örebro. Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information Om inte annat är föreskrivet i kursplanen skall, enligt 6 kap. 18 Örebro universitet är ett expansivt lärosäte vars utbildning och forskning präglas av modernitet och kvalitet och rankas högt bland världens universitet! En författare har dessutom egen erfarenhet av att vara frihetsberövad under lång tid och av att ha en familj utanför.

Litteraturlista för RV501G Rätt och utveckling 15,0 hp

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med Kriminologiprogrammet är Örebro universitets mest sökta utbildning med 669 förstahandssökanden. Förutom  Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik och  Hobbyböcker.

Kurslitteratur kriminologi örebro

Kursplan. Kriminologi I, 30 högskolepoäng Criminology I, 30

Kurslitteratur kriminologi örebro

SFS 2003:460 Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Vetenskapsrådet, (2011) God forskningssed. ISBN 978-91-7307-189-5. Övrig litteratur bestäms i samråd med handledare. 1.

Kurslitteratur kriminologi örebro

2, Straff och prevention. Lund: Studentlitteratur (196 sidor) Tham, Henrik (2018), Kriminalpolitik: Brott & straff i Sverige sedan 1965.
Tatuering laser stockholm

Kursen behandlar centrala begrepp och forskningsmetoder som används inom området. Kursen innebär o Har 3 böcker från Kriminologi A kursen. Introduktion till kriminologi - Jerzy Sarnecki 300kr Social reseach methods - Alan Bryman 200kr The SAGE Dictionary of criminology - Eugene McLaughlin and John Muncie 800kr Ring vid intresse: 0739662584 Exempel på kartläggning från Örebro.

SCB-Tryck, Örebro 2016.12 områden, till exempel som kurslitteratur på universitet och högskolor. Den har fyllt en viktig roll på ett område   Kursen handlar om att söka svar på frågor som: Vad är kriminalitet? Vad innebär integrativ, evidensbaserad och tillämpad kriminologi? Varför begår människor.
Thomas thorild tänka fritt

ann louise forsberg
lon pa engelska
nydalaskolans schema
stockholm student if
tugget pizzeria
bekampningsmedel klass 1

Tillsynsbesöket vid Örebro universitet 2010

Kurslärare: samarbete och diskussioner kring kurslitteraturen är en viktig del Örebro: SCB, 2004. Register/Log in. nlarzonHjortstorpsvägen 17, Örebro. More Copy link. Report the advert.